Publicerat: 2023-08-24 08:55:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sustainion Group AB: EBITDA-RESULTATET BLEV 4,3 MLN 2 KV (3,8)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrikoncernen Sustainion, som investerar i bolag med hållbara teknologier, hade en nettoomsättning på 35,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2023 (37,2), en minskning om 4,6 procent.

Ebitda-resultat uppgick till 4,3 miljoner kronor (3,8), vilket motsvarar en ebitda-marginal om 12,3 procent (10,3). Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (0,7).

Ebitda-marginalen på 12,3 procent ligger i linje med koncernens långsiktiga mål om 12 procent, skriver bolaget.

Den organiska tillväxten sjönk till -4,8 procent under det andra kvartalet jämfört med en tillväxt på 28,1 procent i den första kvartalet.

"Det beror främst på att Elpro under det andra kvartalet hade en lägre omsättning än i fjol. Anledningen är att en av Elpros kunder nu märker av ett mer avvaktande marknadsläge. Med flera nya kundprojekt i pipeline och ökningar inom andra befintliga kundsegment ser vi att vi har goda chanser att kompensera bortfallet under andra halvåret", skriver vd Brodde Wetter i rapporten.

Nettokassaflödet för det första halvåret var -11,5 miljoner kronor. Likvida med vid periodens slut var 12,4 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Sustainion Group AB