Hem

Publicerat: 2023-08-28 08:43:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Scandinavian Astor Group AB: HAR FASTÄLLT NYA FINANSIELLA MÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandinavian Astor Group, ett svenskt teknologibolag verksamt inom bland annat försvarsindustrin, har fastställt nya finansiella mål som gäller till 2026. Den nya målsättningen är att koncernen ska omsätta minst 400 miljoner kronor år 2026 med en ebitda-marginal på minst 15 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya finansiella målen ersätter det tidigare uppsatta finansiella målet som kommunicerades i samband med noteringen på Spotlight.

I samband med noteringen på Spotlight i januari i år meddelade bolaget långsiktiga mål om en årlig tillväxt om 10–15 procent organiskt och via förvärv med en positiv ebitda.

Astors nya finansiella målsättningar är satta mot bakgrund av att styrelsen ser "omfattande tillväxtpotential" i koncernen, uppger bolaget.

Under år 2022 omsatte koncernen 53 miljoner kronor med ett negativt resultat. Som kommunicerades i halvårsrapporten 2023 var orderingången under endast andra kvartalet 51,7 miljoner kronor med en orderbok i slutet på kvartalet på 96 miljoner kronor med planerade leveranser under 2023/2024.

"Den starka organiska tillväxten kombinerat med möjligheten till potentiella förvärv gör att styrelsen känner att omsättningsmålet är välgrundat", heter det.

Beträffande marginalmålet tror styrelsen att EW (Electronic Warfare)-verksamheten kommer att bidra positivt framgent.

Även verksamhetseffektiviseringar genom till exempel automatisering, inom främst kompositverksamheten, kommer kunna resultera i en förstärkt marginal, uppger bolaget.

"Styrelsen tror även att potentiella förvärv med tyngdpunkt på försvarssektorn, kan bidra till en stärkt marginal", uppger man.          
        

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB