Publicerat: 2023-08-29 06:03:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Renewable Ventures Nordic AB: KÖPER GOSOL ENERGI SOM SKA SÄRNOTERAS (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringsbolaget Renewable Ventures Nordics (RVN) dotterbolag RVN3 har ingått avtal om att förvärva Gosol Energi, verksamt inom solceller och batterilagring.

Genom affären särnoterar RVN dotterbolaget och delar ut samtliga aktier, vilket innebär att RVN:s aktieägare tillförs ett initialt värde om cirka 8,5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Det motsvarar 1:35 kronor per aktie.

RVN investerar även 10 miljoner kronor i Gosol och ska kvarstå som en långsiktig ägare.

Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 105 miljoner kronor och erläggs genom cirka 77,9 miljoner nyemitterade aktier i RVN3. Värderingen efter nyemissionen uppgår till cirka 113,5 miljoner kronor.

RVN kommer att äga 8,8 procent av RVN3.

Gosol uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 miljoner kronor med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 miljoner kronor med en ebitda-marginal om 8-10 procent.

Hela transaktionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2023.          
        

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB