Publicerat: 2023-08-29 07:18:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Tura Group AB: OMSÄTTNINGEN ÖKADE, BRUTTOMARGINALEN SJÖNK 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumentelektronikbolaget Tura, som noterades via en spac-affär under 2022, redovisar en nettoomsättning på 206 miljoner kronor (192) för det andra kvartalet 2023. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 7,2 procent eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.

Bruttomarginalen blev 18,7 procent (19,2) och ebitda-resultatet uppgick till 9,8 miljoner kronor (11,9).

Resultat efter finansnetto var 5,7 miljoner kronor (10,2) varav Happy Plugs inverkade med -1,7 miljoner (0).

"De ekonomiska och marknadsmässiga utmaningarna som påverkar världen i stort, kommer även fortsatt att ha verkan på de branscher där vi befinner oss. Trots detta är vi försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vi förväntar oss inte ökningstal i linje med våra övergripande och långsiktiga mål, men vi tror inte heller på några större tapp omsättningsmässigt", skriver vd Stefan Eriksson i delårsrapporten.

Vad gäller lönsamheten ser vd:n fortsatt att den svaga svenska kronan och även den norska kronan sannolikt kommer att påverka bolagets bruttomarginal negativt eftersom det, som tidigare kommunicerats, alltid finns en eftersläpning i prisökningarna till Turas kunder.          
        

Läs mer om Tura Group AB