Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-01 16:17:01

Bodyflight: Bodyflight tecknar förlängt hyresavtal avseende befintlig fastighet i Stockholm – Öppnar för nya upplevelser.

Upplevelsebolaget Bodyflight har tecknat ett villkorat förlängt hyresavtal med S:t Erik Markutveckling AB, ägt av Stockholms Stad, avseende den fastighet som sedan 2015 är bas för Bodyflights Stockholmsverksamhet.

Avtalet som sträcker sig till 2024-12-31 med möjlighet till ytterligare tre års förlängning, öppnar för nya möjligheter att komplettera befintlig vindtunnel med nya upplevelser.    

Ända sedan upplevelsebolaget Bodyflight grundades 2015 har verksamheten i Stockholm funnits i det som en gång var Prippsbryggeriets maltsilo vid Bällstavikens västra strandkant. Fastigheten i Bromma är unik i sitt slag och de 52 meter höga silotornen är en välkänd siluett i västra Stockholm.

Genom att området har varit under planläggning under flera års tid har Bodyflight tidigare erbjudits kortare kontraktsperioder som förlängts ett år i taget. Det nya tilläggsavtalet sträcker sig till 2024-12-31 med möjlighet till tre års förlängning. Avtalet är villkorat av ett tillfälligt bygglov.

"Genom att vi nu tecknar ett längre hyreskontrakt öppnas nya möjligheter att, i samråd med hyresvärden, kunna investera i och utveckla nya upplevelser. Fastigheten i Bromma är spektakulär och gjord för upplevelser" säger Nicklas Lundin, VD på Bodyflight.

Kontakt

Nicklas Lundin, Verkställande direktör

Telefon: +46 70 777 00 99 

E-post: nicklas.lundin@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar belägna i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder människor den unika och euforiska känslan av att kunna flyga och sväva fritt i en vertikal vindtunnel. Genom att vindstyrkan går att justera ihop med mycket erfarna instruktörer är vårt motto; Alla kan flyga! Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.

Bodyflights aktie är noterad på Spotlight Stock Market (Body) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på www.bodyflight.se/investors

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration