Publicerat: 2023-11-27 09:52:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om edyoutec AB: GÖR TVÅ RIKTADE NYEMISSIONER OM 4,6 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Edyoutech, som tidigare hette Wicket Gaming och som är verksamt inom spel och digital utbildning, har beslutat att dels genomföra en riktad emission av aktier om 4,0 miljoner kronor till ett antal nya och befintliga aktieägare, däribland de institutionella investerarna Exelity AB och Selandia Alpha Invest A/S.

Vidare föreslår styrelsen i Edyoutech en riktad emission av aktier om 0,6 miljoner kronor till bolagets styrelseordförande Erik Nerpin och styrelseledamot Christopher Lagerqvist Nerpin.

I samband med de riktade nyemissionerna har Edyoutec beslutat att ingå ett låneavtal om 4 miljoner kronor med Exelity.

Teckningskursen i de riktade nyemissionerna har fastställts till 1:05 kronor per aktie genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan deltagande investerare och Edyoutec i samråd med Nordicap Corporate Finance som agerar finansiell rådgivare, uppges det.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras.

I ett annat pressmeddelande meddelar Edyoutech att det tyska dotterbolaget Wegesrand har inlett ett digitalt utbildningsprojekt för ett stort europeiskt flygbolag tillsammans med sin samarbetspartner Dekra Media Group. Parterna arbetar för närvarande med implementeringen av ett första projekt för flygbolaget. Projektet väntas vara slutfört under fjärde kvartalet 2024.          
        

Läs mer om edyoutec AB