Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-21 14:46:21

SHT Smart High-Tech AB: SHT Smart High-Tech: VD har nyttjat optionen Serie 2019/2022 och tecknat 100 000 nya aktier, men sålt 60 000 aktier för att finansiera teckningen.

SHTs VD Thien Laubeck har nyttjat optionen Serie 2019/2022 och tecknat 100 000 nya SHT B aktier i bolaget vilket var det maximala antalet för optionen.

För att lösa Serie 2019/2022 köpoptionen har VD, Thien Laubeck, genomfört en försäljning av 60 000 st SHT B aktier för att finansiera köpet av nya aktier i bolaget. Försäljningen skedde till två privata investerare utanför marknaden till kursen 11,51 kronor.  Netto har Thien Laubeck ökat sitt innehav med 40 000 st SHT B aktier i bolaget till totalt 180 000 st.

Thien Laubeck har ett lock-up avtal som tillåter en försäljning av maximalt 70 000 aktier inom 12 månader från notering av SHT Smart High-Tech AB, varav 60 000 aktier nu nyttjats.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "thermal interface material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

thien.laubeck@sht-tek.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration