Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-13 15:12:30

SHT Smart High-Tech AB: SHT Smart High-Tech: US Patent office avser att godkänna SHTs patentansökan "Method and arrangement for manufacturing a graphene film"

Den amerikanska patentverket, The US Patent Office (USTO), har utfärdat en underrättelse om att godkänna SHT:s patentansökan om "Method and arrangement for manufacturing a graphene film".

Patentet stärker SHT:s skydd i grafenfilmtillverkning där grafenfilm är ett ingående material i processen för slutprodukten SHT-GT TIM som har extremt hög kylförmåga i vertikal riktning.

”Beskedet är glädjande då patentet förstärker SHT:s skydd mot konkurrens för produkten GT TIM där grafenfilm kommer vara ett viktigt material i att öka kylförmågan i TIM (Thermal Interface Material) produkter som används i exempelvis processorer och grafikkort. Det är strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för bolagets teknologier och metoder; inte minst i den viktiga USA-marknaden” säger Thien Laubeck, VD för SHT Smart High-Tech AB

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration