Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-28 08:35:53

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021

HODL SPAC Europe AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

”Efter en framgångsrik notering har vi inlett arbetet med att finna ett attraktivt bolag att notera sig genom HODL. Vi för flera dialoger och välkomnar blockchain-bolag som att höra av sig” – Vahid Toosi, VD

Helåret 2021[1]

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,11 (--) för hela perioden.
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -0,22 m (--).
  • Likvida medel uppgick den 31 december 2021 till SEK 10,89 m (--).

Väsentliga händelser under och efter perioden

  • Den 20 december 2021 offentliggjorde bolaget prospekt med erbjudande att förvärva aktier och avsikt att notera aktien.
  • Bolaget slutförde sin emission och aktien noterades på Spotlight Stock Market den 21 januari 2022.
  • Likvida medel uppgick till SEK 29,65 m den 31 januari 2022.

Föreslagen utdelning

  • Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

SEK m Helåret 2021
Rörelseresultat -0,22
Resultat efter skatt -0,22
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,11
Kassaflöde under perioden 10,89
Likvida medel[2] 10,89

[1] HODL SPAC Europe AB grundades i oktober 2021 och det finns därför ingen jämförelseperiod. Rapport-perioden omfattar perioden 2021-10-19 fram till 2021-12-31.

[2] Likvida medel uppgick till SEK 29,65 m per den 31 januari 2022.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde om cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration