Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-23 08:30:00

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Delårsrapport för första kvartalet 2022

HODL SPAC Europe AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

”Dagens marknadsklimat tydliggör flera fördelar med en notering via en SPAC. Vi har sedan noteringen i januari träffat ett stort antal bolag, som jobbar med blockkedjan, och det finns många bolag av god kvalitet." - vd, Vahid Toosi

Första kvartalet 2022

  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (--).
  • Resultatet efter skatt uppgick till SEK -0,3 m (--).
  • Likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till SEK 29,3 m (--).

Väsentliga händelser under och efter perioden

  • Bolaget slutförde sin emission och aktien noterades på Spotlight Stock Market den 21 januari 2022.

Ekonomisk utveckling i sammandrag 

SEK m Q1 2022
Rörelseresultat -0,3
Resultat efter skatt -0,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6
Kassaflöde under perioden 18,4
Likvida medel, 31 mars 2022 29,3


 

 HODL SPAC Europe AB (publ) grundades i oktober 2021 och det finns därför ingen jämförelseperiod.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde upp till cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration