Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-23 08:57:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Ledande befattningshavare och anställd tecknar teckningsoptioner

I enlighet med årsstämmans beslut den 10 maj 2022 har nytillträdda ledande befattningshavare och anställda tecknat teckningsoptioner i SHT Smart High-Tech AB.

Samtliga av årsstämmans beslutade teckningsoptioner, 135 000 stycken, har tecknats av en begränsad krets av nyanställda nyckelpersoner i bolaget. Optionerna vars premie fastställts till 1,53 SEK i enlighet med Black & Scholes optionsformel ger innehavaren rätt att för varje teckningsoption under perioden 1 juli 2023 till 1 juli 2026 teckna en ny aktie till kursen 40 SEK per aktie.

Incitamentsprogrammet innebär en utspädning om en procent av aktiekapitalet om samtliga optioner nyttjas för teckning av nya aktier. Utgivandet av teckningsoptionerna innebär ett kapitaltillskott om drygt 200 000 SEK till Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

COO Lars Almhem
+46 70 418 00 00
lars.almhem@sht-teck.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration