Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-23 15:00:00

HODL SPAC Europe AB: Kommuniké från årsstämman i HODL SPAC Europe AB (publ) den 23 maj 2022

Årsstämman i HODL SPAC Europe AB beslutade enligt följande:

  • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2021.
  • Att ingen utdelning skall ske för 2021.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
  • Att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Styrelseledamöterna Michaela Berglund, Christoffer De Geer, Johan Kjell, Peter Sigfrid och Vahid Toosi omvaldes. 
  • Att till revisor omvälja revisorn Mikael Köver.
  • Att inget styrelsearvode ska utgå.
  • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen enligt förslag i kallelsen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stockholm den 23 maj 2022

HODL SPAC Europe AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde upp till cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration