Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-15 11:23:43

SHT Smart High-Tech AB: Finansiering av Vinnova för utveckling av värmeledande grafenförstärkta produktlösningar

Smart High Tech AB har fått finansiering av två nya forskningsprojekt av Vinnova inom programmet Siografen. Det ena programmet sker tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att utveckla värmeledande grafenförstärkta produktlösningar för tillämpning inom fordonsindustrin.

Projektet som leds av Volvo bygger på en unik materiallösning som är baserad på Smart High Techs kärnkompetens inom grafenteknologi.

Det andra programmet handlar om att ta fram nya sätt för framställning av grafen som ingående material i kärnprodukten av Smart High Tech, dvs. grafenförstärkt gränssnittsmaterial (Thermal interface Material), det så kallade TIM. I projektet deltar det Australienbaserade gruvföretaget Talga som äger en grafitgruva i Vittangi i Kiruna kommun, som enligt bolagets undersökningar är en av världens mest höghaltiga grafitfyndighet. För projektet är Smart High Tech AB koordinatorn.

Projekten är i första etappen av utvecklingsarbetet. Målet är att om resultaten faller väl ut, kommer nya ansökningar lämnas in under slutet av året eller i början av nästa år för att genomföra mer fullständiga forsknings- och utvecklingsarbeten i respektive projekt.

Projektens totala budget är 1,2 miljon kr.

”Beskedet är glädjande eftersom det ger Smart High Tech möjligheten att arbeta nära fordonsindustri samt att säkerställa supply chain i närmiljö,” säger Lars Almhem, operativ chef på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

COO Lars Almhem
+46 70 418 00 00
lars.almhem@sht-teck.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration