Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-30 14:33:31

My Beat AB: My Beat koncernredovisning och årsredovisning 2021-05-01 - 2022-04-30

Datum för ordniarie bolagstämma är satt till 28 september 2022. Kallelse till stämma sker i augusti 2022. 

Rättelse eftersom tidigare PM saknade revisionsberättelse. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB

Prenumeration