Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-15 20:39:30

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Utvald till elektronikjättes interna Global Sourcing Conference

Smart High Tech har blivit utvald att deltaga i en asiatisk multinationell elektronikproducents interna inköpskonferens. Elektronikproducenten är marknadsledande inom flera segment inom bl a mobiltelefoni och television. Producenten har valt Smart High Tech att närvara under den veckolånga konferensen i augusti för att presentera bolaget och dess produkter inför producentens inköpsorganisation och dess ledning, globalt och för samtliga affärsområden. Producenten är en ny kontakt som Smart High-Tech inte tidigare gjort affärer med.

”Det är glädjande att de valt oss till sin interna konferens och att de ser våra produkter som aktuella för flera produktgrupper i sitt enorma, ofta teknikledande utbud. Vår förhoppning är givetvis att denna aktivitet leder till beställningar av vår kärnprodukt, GT-TIM under 2022.” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration