Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-03 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Order från ett företag inom rymdindustrin

Smart High Tech har fått en order på silikonfritt grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial från ett företag inom rymdindustrin med verksamhet i Göteborg. Företaget är en världsledande aktör inom sitt område. 

Produkten är ett silikonfritt grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial baserad på Smart High Techs standardprodukt GT-TIM.

Tidigare tester hos kunden har visat att Smart High Techs produkter har uppnått  deras kravspecifikation med tanke på silikonhalten. Det är i belopp ingen stor order men den är viktigt då den visar att produkten klarar kundens extrema tillämpning med tanke på silikonutsläpp i rymdmiljön.

”Samverkan med denna kund och att passera deras silikonhaltskrav visar på våra produkters robusthet, förutom dess höga prestanda. Det finns stor potential för våra produkter att användas i denna krävande och växande bransch. Vår förhoppning är att vi får fler beställningar inom området. Ordern är ett också styrkebevis på vår breda kompetens att skräddarsy våra produkter för att möta kundens behov,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration