Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-04 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Testorder från ledande global IT leverantör i USA.

Smart High Tech har fått en verifierande testorder om 50 st. GT-TIM, som är en av företagets standardprodukter, av en multinationell, i många områden ledande, IT leverantör av hård- och mjukvara med bas i USA.

Initiala tester hos kunden har visat att Smart High Tech´s produkt har påvisat prestanda som överträffar konkurrerande produkter. Kundens användning av GT-TIM är inom komponenttestning i deras produktionsprocesser, s.k. ”Burn In” testning. Det är inget stort belopp i denna order, men potentialen i volym är betydande.

”Vi är glada att denna gigant har provat vår produkt och valt att gå vidare med ytterligare verifierande tester. Då deras initiala tester fallit väldigt väl ut, samt att deras intresse varit stort för att gå vidare, hoppas vi på volymorder redan under året. Deras tillämpning av GT-TIM är för testning och monteras således inte in i en produkt, vilket förkortar ledtiden för införande i kundens verksamhet. Det här kan innebära att ett genombrott är på gång för thermal burn-in applikation av våra produkter i datorbranschen,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration