Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-19 08:30:00

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Delårsrapport för första halvåret 2022

HODL SPAC Europe AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – juni 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 

 

Första halvåret och andra kvartalet 2022[1]

Första halvåret 2022

        Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (--).

        Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -428,5 (--).

        Likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till TSEK 29 173,8 (--).

Andra kvartalet 2022

        Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (--).

        Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -119,8 (--).

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

        Bolaget slutförde sin emission och aktien noterades på Spotlight Stock Market den 21 januari 2022.

        Årsstämman genomfördes den 23 maj 2022.

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK

1H 2022

Q2 2022

Rörelseresultat

-428,5

-119,8

Resultat efter skatt

-428,5

-119,8

Kassaflöde från löpande verksamhet

-717,3

-137,6

Kassaflöde under perioden

18 282,7

-137,6

Likvida medel, 30 juni 2022

29 173,8

29 173,8

 

[1] HODL SPAC Europe AB grundades i oktober 2021 och det finns därför ingen jämförelseperiod.

För mer information om HODL SPAC Europe AB:

Vahid Toosi VD

info@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde upp till cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration