Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-31 23:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Internförsäljning av aktier i Smart High Tech.

Smart High Techs Vd Lars Almhem har idag sålt 10 000 aktier av privatekonomiska skäl. Försäljningen av aktierna har gjorts utanför marknaden. Köpare av aktierna är vVD Hongfeng Zhang och Daniel Blomdahl, försäljningskordinator inom Smart High Tech. De har vardera köpt 5 000 aktier till ett pris om 17,50 kronor per aktie.

Efter genomförd aktieförsäljning har Lars Almhem 30 409 B-aktier och 18 409 teckningsoptioner i bolaget.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Utskick från Spotlight Group