Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-13 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Dotterbolaget erhåller forskningsbidrag i Kina

Smart High Tech´s kinesiska dotterbolag: Shanghai Ruixi New Material Technology Inc. Ltd. (Ruixi) erhåller ett forskningsbidrag i Kina via Shanghai Science and Technology Commission.

Ruixi kommer att leda forskningsprojektet tillsammans med lokala akademipartners. Det övergripande målet med projektet är att verifiera och skala upp grafenförstärkt GT-TIM, en kärnprodukt från Smart High Tech.

Projektet löper mellan kvartal 4, 2022 och kvartal 3, 2024. Budgeten för hela projektet är 6 miljoner RMB, motsvarande ca 9 miljoner SEK, varav 3 miljoner SEK är bidrag från Shanghai Science and Technology Commission. Resten finansieras av projektets deltagare. Ruixi kommer att få 65% av bidraget, vilket innebär Ruixi kommer att erhålla ca 2 miljoner SEK. Ruixi deltar i projektet genom egen arbetsinsats motsvarande 6 miljoner SEK.

"Detta visar än en gång att Smart High Tech med sitt dotterbolag Ruixi är världsledande inom värmeledande granfenförstärkta produktlösningar eftersom vi fick detta i konkurrens med flertal andra anbudsgivare. Det förstärker ytterligare Ruixi´s finansieringsstyrka och kassaflöde samt bidrar till mer resurser för Ruixi att penetrera den viktiga kinesiska marknaden" säger Hongfeng Zhang, vVD på Smart High Tech.

Som informerades via tidigare pressmeddelande, startade Smart High Tech-koncernen ett nytt bolag i Kina för att tillverka grafen med det strategiska syftet att säkerställa supply chain. Nu är bolaget registrerat med namn: Ruishan New Material Technology Inc. Ltd. (Ruishan). Ruishan kommer enligt den lokala policyn att kunna få söka ett villkorslöst bidrag på 9 miljoner SEK. (Detta är inte att förväxla med projektet ovan utan ett separat bidrag).

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

vVD Hongfeng Zhang

+46 70 864 55 13

Hongfeng.zhang@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration