Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-13 18:01:27

Bodyflight: Bodyflight Sweden AB: Styrelseordförande avgår på egen begäran

Bodyflight Sweden AB meddelar idag att Anna Swanér har informerat styrelsen att hon kommer att avgå från sitt styrelseuppdrag i bolaget idag den 13 september 2022 pga. att hon behöver fokusera på annan verksamhet.

Ny t.f ordförande blir Daniel Volle som idag är styrelseledamot i bolaget.

"Jag vill å styrelsens vägnar tacka Anna för hennes mycket värdefulla insats och stora bidrag under sin tid som styrelseordförande, och önskar henne lycka till i framtiden", säger Micha Velasco, VD i Bodyflight Sweden AB.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration