Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-23 08:46:07

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Serieorder från producent av testutrustning i Hongkong.

Smart High Tech har fått en serieorder av GT-TIM, som är en av företagets standardprodukter, av Incavo Co Ltd, en Hongkong baserad, internationell leverantör av utrustning för tester av elektroniska komponenter, s.k. "Burn In" tester.

Smart High Tech:s produkt GT-TIM används som gränssnittmaterial mellan testutrustning och testad komponent. Då testerna sker kontinuerligt förbrukas GT-TIM vilket genererar ett kontinuerligt behov av nya produkter. Incavo har varit kund till Smart High Tech under flera år med sporadiska beställningar av två storlekar av GT-TIM och startar nu med den mindre storleken för kontinuerlig serieleverans.

Ordern avser ett årsbehov med kvartalsvis avrop. Ordervärdet är 61.200 USD, vilket med motsvarar ca 675.000 SEK och avser en av de två produkter som Incavo använder. Detta är den största enskilda ordern i företagets historia någonsin och Smart High Tech har ytterligare nått en milstolpe i företagets utveckling.

"Ordern bekräftar prestanda och kvalitet på produkten samt att Incavo har fått verifierat stabilitet i vår kapacitet och leveransförmåga för högre volymer. Vi ser att marknaden är enorm för dessa applikationer och denna order är ett kvitto på att våra produkter har framgång i en global konkurrens", säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration