Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-03 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Uppnår unik värmeledningsförmåga hos grafenbaserad film

Smart High Tech har tillverkat grafenbaserad film med ett värmeledningstal över 3500 W/mK, vilket är högre än tidigare dokumenterade resultat när det gäller mikrometertjock grafenbaserad film. Med samma tillverkningsteknik har Smart High Tech industrialiserat produktion av grafenförstärkt Thermal Interface Material (TIM), som är över 20 gånger bättre i värmeledning jämfört med närmaste konkurrerande material i marknaden. TIM används för kylning av elektronik i en rad olika tillämpningar såsom inom thermal burn-in, industriell elektronik, data servers, fordonselektronik och 5G system. Smart High Tech´s produkter, GT-TIM, används idag i volymproduktion för värmeöverföring inom termisk burn-in samt kylning av industriell robotelektronik.

Grafenbaserad film är en central komponent i Smart High Tech´s kärn- och varumärkesskyddade produkt GT-TIM och detta utvecklingsarbete möjliggör för Smart High Tech att erbjuda marknaden ännu bättre produkter.   

Arbetet har utförts tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och övriga akademipartners i Kina och har nyligen publicerats i en vetenskaplig tidskrift: 2D Materials.

"Detta visar vilken unik kompetens som Smart High Tech besitter och denna ledande teknologi utgör en garant för en stark och kommersiell vidareutveckling av bolaget. Det är runt denna teknologi vi nu bygger upp vår anläggning i Göteborg vilket ger oss strategisk konkurrensfördel och plattform för vidare utveckling," säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration