Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-14 08:30:00

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Delårsrapport för de första nio månaderna 2022

HODL SPAC Europe AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

"...I förra kvartalsrapporten underströk jag att vi har långsiktigt värdeskapande för aktieägarna som
högsta prioritet, vilket också är en anledning till att vi redan vid notering sa att vi kan komma att
avvika från kriterier i investerings-riktlinjerna. Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med att
söka bra möjligheter även utanför blockchainområdet. Vi har träffat ett stort antal bolag i kvartalet
och ser fram emot ett spännande fjärde kvartal."

Vahid Toosi
Verkställande direktör

Delårsperioden januari-september och tredje kvartalet 2022 (1)

Januari-september 2022

        Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (--).

        Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -555,3 (--).

        Likvida medel den 30 september 2022 var TSEK 29 057,1 (--).

Tredje kvartalet 2022

        Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (--).

        Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -126,8 (--).

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

        Bolaget slutförde sin emission och aktien noterades på Spotlight Stock Market den 21 januari 2022.

        Årsstämman genomfördes den 23 maj 2022.

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK

9M 2022

Q3 2022

Rörelseresultat

-555,3

-126,8

Resultat efter skatt

-555,3

-126,8

Kassaflöde från löpande verksamhet

-834,0

-116,7

Kassaflöde under perioden

18 166,0

-116,7

Likvida medel, 30 september 2022

29 057,1

29 057,1

 

Blockchain in Business trends for 2023 - Traceability and sustainibility

Vi kommer att anordna ett digitalt webinar den 21 oktober kl.12 där tanken är att visa på den innovationskraft som
blockchain bidrar med avseende en mer hållbar produktion eller konsumtion samt hur den möjliggör
intjäning på egenproducerat digitalt innehåll. Registrera dig här

 

[1] HODL SPAC Europe AB grundades i oktober 2021 och det finns därför ingen jämförelseperiod.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde upp till cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration