Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-18 10:45:55

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Aktieteckning via teckningsoption TO1 B registrerad

SHT Smart High Tech AB ökar antalet B-aktier med 1 847 881 stycken till 13 965 981 B-aktier genom att aktieteckningen via teckningsoptionerna TO1 B nu är registrerad. Aktierna kommer att ombokas från interimsaktier IA till B-aktier under närmaste dagarna beroende på respektives mäklares hantering.

Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 365 981 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 13 965 981 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 92 394,05 kronor till totalt 768 299,05 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Utskick från Spotlight Group