Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-30 08:00:00

Bodyflight: Nytt rekord för Bodyflight under Black Week

Årets Black Week slog rekord med över 4000 sålda presentkort till Bodyflight

Bodyflight satte nytt rekord under årets Black Week och sålde drygt 4000 presentkort för totalt 1,6 Mkr utöver övrig försäljning. 

Årets Black Week sträcktes ut till att omfatta perioden 14-28 november. Den längre perioden motiverades med att trenden går mot en längre Black Week. Erbjudandet ut till kund var ett flyg för 395 kr istället för ordinarie pris 695 kr. Erbjudandet sattes i kontexten att kundgruppen privatpersoner under kvartal 3 har haft en lägre benägenhet att handla sällanköpsvaror och upplevelser.

"Vi kan se att årets kampanj lockade väldigt många besökare och att vi hade kraftigt ökad konvertering under perioden. Vidare kan vi se nya kundgrupper vad gäller geografiska områden där utländska kunder, troligen utlandsboende ökade starkt. Av boende i Sverige kan vi se en ökning i de största områdena Stockholm och Göteborg men även i hela Sverige där till exempel Skåne, Jönköping och Västerbotten ökade starkt jämfört med förra årets kampanj. Det är en väldigt lyckad kampanj och vi har mer än dubblat antalet sålda presentkort jämfört med året innan. Kampanjen visar att suget efter Bodyflight, som är en upplevelse i världsklass, är stort" - säger Micha Velasco, VD.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration