Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-02 13:19:13

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Ökning av antalet aktier i Smart High Tech

I samband med lösen av teckningsoptioner i SHT Smart High-Tech AB tecknades avtal med garanter för att säkerställa kapitalet via optionerna. Beslut om en riktad emission till garanterna togs på en extra bolagsstämma den 15 november 2022. Nu har de aktier som tillföll garanterna registrerats på Bolagsverket.

Garanterna erhöll totalt 152 119 B-aktier att dela på utifrån respektives garantiåtagande. Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 518 100 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 14 118 100 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 7 605,95 kronor till totalt 775 905 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration