Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-22 13:09:50

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Lars Almhem utsedd till ordinarie VD

I samband med förändring av ledarskap för Smart High Tech 29 juni 2022 tillträdde Lars Almhem som tillförordnad VD för bolaget. Styrelsen har nu beslutat att tillfråga honom att övergå som ordinarie VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Lars Almhem har accepterat förfrågan.

Under Q3 och Q4 har Lars Almhem tjänstgjort som tillförordnad VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Under perioden har koncernen etablerat sina första serieordrar, industrialiserat och ISO-certifierat verksamheterna, samt etablerat ett globalt kundkontaktnät med de allra största IT- och elektronikproducenterna i Europa, USA och Asien inklusive Kina.

”Bolaget har under de sista kvartalen utvecklats i rätt riktning under Lars Almhem´s ledarskap som tillförordnad VD. Sammantaget är styrelsen övertygad om att Lars Almhem är rätt person för att leda bolaget in i framtida utmaningar med fokus på volymleverans med hög kvalitet samt nå nya marknadssegment”, säger Johan Liu, styrelsens ordförande.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Johan Liu                                      

+46 70 569 3821                                                                

johan.liu@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration