Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-02 15:53:46

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Sammanfattning av året 2022

När vi nu avslutat av ett mycket intensivt 2022 vill jag, Smart High Tech Företagsledning och dess Team önska alla ett Gott Nytt och fantastiskt 2023.

I samband med denna hälsning vill jag ge lite övergripande information om händelser under 2022 samt lite mer detaljerad information vad som skett under senaste kvartalet, samt kommande aktiviteter i närtid.

Axplock från PM under Q1-Q3 med kommentarer:

10 jan - Prototyporder från Huawei – Denna större prototyporder har genererat ett ökande antal förfrågningar och utvecklingsprojekt som pågår.

3 maj - Nytt affärsområde Retail – Försäljning startade 1 sept

1 juli - Prototyporder från Huawei – Ytterligare ett projekt som pågår. Detta avser modifiering av GT-TIM för att ersätta en komplex applikation.

8 juli - Bygger produktionskapacitet i Arendal – Flytten skedde 7-8 dec.

15 juli - Utvald till elektronikjättes interna Global Sourcing Conference – Denna gigant testar våra produkter inom en rad olika affärsområden.

1 aug - Testorder av GT-TIM från drönartillverkare – Vi har en tät dialog kring optimering av vår produkt och vi besöker dem i januari 2023.

3 aug - Order från företag inom rymdindustrin – En silikonfri variant av GT-TIM har godkänts i deras tester och finns nu upplagd i deras register för avrop.

4 aug - Testorder från ledande global IT leverantör i USA – Denna mycket kända gigant har preliminärt lovande testresultat och vi besöker dem i januari 2023.

16 aug - Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM – Denna kinesiska tillverkare av industrirobotar har beställt GT-TIM till ett ordervärde om ca 450.000 SEK med avrop under hela 2023. Detta är koncernens första serieorder där GT-TIM används i kundens slutprodukt. Efter test av första leveranser önskar kunden leverans av hela årsvolymen redan under Q1 2023 och indikerar därmed betydligt ökande behov.

1 sept - Onlineförsäljning till konsument globalt - Detta resulterade i ett samarbete med en global distributör 25 nov. Dessutom sker en ökande försäljning av FrostSheet direkt från oss.

23 sept - Serieorder från producent av testutrustning i Hongkong – Denna order avropas kvartalsvis.

PM under Q4 till dags dato med kommentarer:

3 okt - Uppnår unik värmeledningsförmåga hos grafenbaserad film – Grafenbaserad film är en väsentlig komponent i vår process. Rekordet i värmeledning ger oss än högre prestanda i våra produkter under 2023.

19 okt - Avsiktsförklaring med kinesisk techjätte – Denna samverkan med Letter of Intent, LoI, samt Proof of Concept, PoC, pågår för fullt. Första delen är att ersätta termisk pasta med GT-TIM i en av deras konsumentprodukter. Initiala tester är lovande.

2 nov - Verifieringsorder från europeisk serverproducent – Efter rigorösa kvalificeringar används nu GT-TIM i deras produkter.

25 nov - Stororder från global distributör – Denna globalt ledande distributör lade en order med förskottsbetalning om 1,35 MSEK och ett beräknat ordervärde om 8-12 MSEK för 2023. Vi bedömer att detta samarbete kommer att generera ytterligare volymer redan under 2023 men i synnerhet 2024.

Ytterligare händelser och aktiviteter under Q4:

1 december erhöll vi ISO certifiering för ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) samt ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Flera av de kunder vi för dialog med har dessa certifieringar som krav.

8 dec startade vi produktionen på nytt efter flytt till våra nya lokaler på Arendals industriområde. Flytten gick snabbt och produktionen kunde startas efter endast ett par dagars stillestånd. Någon vecka senare hade det mesta kommit i ordning.

Under det sista halva året har koncernen lämnat in 4 st patentansökningar kring vår kärnteknologi. Två av patenten är inlämnade av vårt kinesiska dotterbolag, två av det svenska moderbolaget.

Under årets sista vecka anlände ny produktionsutrustning som ger en produktionskapacitet av 25.000 enheter per månad. Vi har dessutom i dagarna beställt ytterligare produktionsutrustning som under våren dubblar kapaciteten till 50.000 enheter per månad.

Under januari 2023 anländer även en utrustning för grafenhantering, vilket innebär att vi har samtliga kritiska produktionsprocesser i egen regi i Göteborg. Detta snabbar upp ledtider både för tillverkning, men inte minst för vår produktutveckling.

Kapacitetsökningen är väsentlig för att klara befintliga och kommande beställningar samt att kunna effektivisera personalkostnaden genom optimal skiftgång och kapacitetsbuffert.

Personalstyrkan växer i samband med volymuppgång, fortsatt industrialisering och framför allt, för att möta ett ökande antal förfrågningar. Andelen mycket intressanta kundförfrågan har det senaste kvartalet ökat markant till dussinet globala techjättar. Vi har även dialog med datacenters och servertillverkare som ser våra produkter som lösningen när traditionella kylningsprodukter inte klarar ökande prestanda i elektroniken.

Våra team inom produktion, R&D och ledning har under hösten hanterat ständigt nya utmaningar i form av förfrågningar, förbättringar och förändringar i verksamheten. Vår styrelse har varit ett stort stöd i bolagets utvecklingsfas där gamla spelregler och förutsättningar snabbt förändrats och krävt beslut och handling.

Göteborg 2 januari 2022

Lars Almhem, VD Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration