Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-25 16:42:23

My Beat AB: Rättelse: Flaggning i My Beat AB med anledning av registrerad emission

Tidigare PM, sänt 08.33 CET / 2023-01-10  innehöll en skrivfel där totalt antal aktier i bolaget blev 20.000 för många. Det korrekta antalet efter emission är 13 495 747 st och är korrigerat i detta rättelse.

My Beat AB meddelar härmed att två nya aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den riktade emissionen av aktier, i samband med det tidigare offentliggjorda köpet av Karma Mobil AB, till InfoPoint AB och SmartHome4U AB. 

· InfoPoint AB, som ägs av Kristoffer Engardt har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB och kommer efter emissionen inneha 8,16 % av samtliga aktier och röster i bolaget.  

· SmartHome4U Sweden AB, där Ulf Ivarsson är en central person, har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB, kommer efter emissionen inneha 7,84% av samtliga aktier och röster i bolaget. 

· My Beat AB hade 11 335 747 aktier utgivna och efter den ovan anvisade riktade emission till säljarna i Karma Mobil AB, har bolaget totalt 13 495 747 utgivna aktier. Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 16 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84 % av aktierna efter genomförd transaktion. Säljarna har ingått lock-up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period till och med den 30 juni 2023. 

Flaggningsmeddelandet publiceras då InfoPoint AB:s och SmartHome4U AB:s respektive innehav i bolaget överstigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

Tel 0734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB

Prenumeration