Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-15 16:23:14

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Smart High Tech har erhållit ett forskningsbidrag från Vinnova

SHT Smart High-Tech AB har erhållit ett forskningsbidrag till utveckling av "Grafenförbättrad nedsänkningskylning i datacenter, tillämpningar" från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. Projektet har en total budget på ca 6 MSEK varav Vinnova bidrar med ca 3 MSEK. Smart High Techs budget är 1,5 MSEK varav Vinnova bidrar med hälften.

Projektet sker i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola AB, Chalmers Tekniska Högskola, Research Institutes of Sweden AB samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik med Smart High Tech som koordinator.

Projektet har som syfte att utveckla bolagets GT-TIM teknologi för kylning av servar i datacenter genom nedsänkningskylning i olja. Detta är ett växande område och därmed en ökande marknad där Smart High Techs teknologi har stor potential att ligga i framkant. Förutom projektets nämnda deltagare kommer även externa slutanvändare att bidraga med omfattande testning, verifiering och användarspecifikation.

"Vi är glada över detta bidrag men framför allt för dessa samarbetspartners hos Chalmers och RISE som har ledande kunskap inom området, samt slutanvändare som är globala aktörer inom serverdrift," säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration