Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-16 08:52:52

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Smart High Tech har beviljats ytterligare patent i USA

Smart High Tech beviljades ytterligare ett patent under februari 2023 i USA. Detta patent tillhör samma patentfamilj för grafenförstärkt TIM och behandlar tillverkningsmetoden för detta.

I detalj innebär Smart High Techs patent att vi har skyddat så väl utrustnings konstruktion samt tillverkningsprocesser för sfäriska thermal pads. Denna typ av pads kompletterar dagens kvadratiska och rektangulär thermal pads vilket drastiskt ökar vårt utbud i GT-TIM produkten.

”Detta förstärker ytterligare vårt redan starka skydd på den för oss betydande marknaden USA. Vi ligger genom vårt utvecklingsteam kontinuerligt i framkant av teknikutvecklingen och är även noga med att skydda vårt IP vid varje landvinning,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB