Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 08:30:00

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2022

HODL SPAC Europe AB (HODL) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

  

"Vår främsta prioritet är långsiktigt värdeskapande för aktieägarna, vilket också är en anledning till att vi redan vid notering sa att vi kan komma att avvika från kriterier i investerings-riktlinjerna. Vårt fokus ligger således huvudsakligen på att hitta ett bra och lönsamt bolag. Men som gärna får ha tillväxtpotential så att det tilltalar marknaden även när sentimentet i marknaden förändras och det fokus återigen blir på tillväxt. I dagsläget ser vi det därför som osannolikt att ett förvärv kommer ske i blockchainsektorn."  – Vahid Toosi, VD

 

Helåret 2022

        Resultat per aktie uppgick till SEK -0,08 (-0,11).

        Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -628,5 (-223,4).

        Likvida medel uppgick den 31 december 2022 till TSEK 28 973,7 (10 891,1).

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

        Bolaget slutförde sin emission och aktien noterades på Spotlight Stock Market den 21 januari 2022.

        Årsstämman genomfördes den 23 maj 2022.

 

Föreslagen utdelning

        Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas.

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

 

TSEK

Helåret 2022

Rörelseresultat

-662,5

Resultat efter skatt

-628,5

Kassaflöde från löpande verksamhet

-917,3

Kassaflöde under perioden

18 082,7

Likvida medel

28 973,7

 

 

Not:Föregående period är inom parentes. Bolaget grundades den  19 oktober 2021, vilket betyder att jämförelseperioden är kortare.

 

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

Om HODL SPAC Europe AB

HODL ("HODL") avser att förvärva ett europeiskt onoterat tillväxtbolag. För målbolag och dess ägare erbjuder vi ett attraktivt erbjudande för att nå ut bredare och skala upp via en notering. Målbolaget kan påbörja en ny expansionsfas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i HODL. För investerare erbjuder vi en möjlighet att få ta del av värdeskapandet genom att HODL:s erfarna team genomför en investering i ett onoterat bolag som börsnoteras. https://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB