Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 13:48:29

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Kommentarer till bokslutskommuniké

Smart High Tech´s VD Lars Almhem kommenterar i en WebCast på YouTube och PodCast på Spotify genom FinWire bolagets Bokslutskommuniké för 2022 samt ger en statusuppdatering och en blick framåt av planerade och kommande händelser och aktiviteter.

WebCast:

Youtube: https://youtube.com/live/YTZQE37Cih4

PodCast:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/27Laqbvr4Rou2BGvw4aK29?si=627d7f28a8624723

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB