Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-21 08:59:41

Logistri Fastighets AB: Flaggning i Logistri Fastighets AB (publ)

Logistri Fastighets AB ("Logistri") har erhållit information om att Henrik Viktorsson, med bolag, förvärvat aktier i Logistri som innebär att Henrik Viktorsson passerat flaggningsgränsen om 20 %.

Transaktionerna innebär att Henrik Viktorsson äger 997 957 aktier och tillika röster (20,41 %), att jämföras med 963 044 aktier och röster (19,69 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Davis Träff, Verkställande direktör
+46 (0) 70 089 04 66
David.traff@logistri.se

Om Logistri Fastighets AB
Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och Norden. Fastighetsbeståndet omfattar 18 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 183 212 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår till 1 624 mkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Logistri Fastighets AB