Hem

Reports

Publicerat: 2023-02-24 09:00:00

SensoDetect AB: SensoDetect AB avger delårsrapport perioden 2022-10-01 till 2022-12-31

Sammanfattning av Bokslutskommunikén

Årets tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -8 517 (-7 800) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,09 kr (-0,09) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2022 till 69 % (80 %).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -2 742 (-2 441) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,03) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 94 637 943 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-12-31. Samma period föregående år dividerades resultatet med 85 998 488 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Resultat från medicineringsstudie ger nya affärsmöjligheter. SensoDetect meddelade att artikeln "Reduced thalamic activity in ADHD under ABR forward masking conditions" blivit publicerad av Applied Neuropsychology.
 • SensoDetects livepresentation på Erik Penser Banks bolagsdag.
 • SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 2,0 MSEK. Styrelsen i SensoDetect har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission av 7 692 303 aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie ("Nyemissionen").

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter succén på Arab Health i januari presenterar nu SensoDetect på ADHD World Congress.
 • SensoDetect adderar nytt affärsområde för att nå nya kundgrupper. SensoDetect breddar sina tjänster och adderar hörseltest till sin tekniska plattform SensoDetect.
 • SensoDetect i samtal med ett av Saudiarabiens främsta sjukhus om upp mot 1 miljon mätningar per år med en prognos på 2 miljoner mätningar per år.

VD kommenterar 

SensoDetects framtid ser nu ännu ljusare ut. Vi har historiskt fokuserat endast på neuropsykiatrisk diagnostik riktat mot primärvården och psykiatrin med målsättningen att göra SensoDetect till en naturlig del av den moderna globala psykiatrin. Denna målsättning kvarstår fortsatt men i och med lanseringen av vårt nya produktområde inom hälsa (SensoDetect Health) breddar vi nu vår målgrupp vesäntligt och öppnar upp för helt nya kundgrupper. Den första tjänsten som lanseras inom SensoDetect Health är ett hörseltest (ABR-teknik) men fler produktområden kommer att utforskas under 2023. Med SensoDetect plattform kan vi nu erbjuda ett världsunikt test som innefattar våra tre område; SensoDetect Medication, SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health, vid samma tillfälle med samma teknik. En stor möjlighet samt marknadsfördel med en hävstångeffekt som jag ser väldigt positivt på.

Norden

Under Q4 fortsatte vår informationskampanj för att nå ut till Öresundsregionen, Stockholm och Göteborg. Fler offentliga verksamheter och privata företag i Sverige och Danmark har fått möjlighet att utvärdera SensoDetects tjänster för screening och validering vid neuropsykiatriska utredningar. Responsen har varit övervägande positiv vilket framförallt lett till fördjupade kontakter och inledande kontraktsförhandlingar med privata kliniker. Vi har även, med ett ökat antal kunder (betalande och frivilliga testpersoner), vidareutvecklat vår "proof of concept" klinik för neuropsykiatriska utredningar i Hyllie, Malmö. Vi kan med hjälp av dessa erfarenheter nu erbjuda en ännu exaktare mätning för både ADHD och autism till en lägre totalkostnad och en högre effektivitet till våra kunder. Norden, med ett uppskattat värde på är 2,7 miljarder svenska kronor endast inom SensoDetect Diagnostics, är fortsatt en av våra tre högst prioriterade marknader.

Kina

I samråd med vår kinesiska distributör Encheng siktar vi nu på att först få vår hårdvara godkänd under Q1 och efter det göra vår ansökan komplett med vår cloudmjukvara under Q2. Godkännandet, som vi förväntas få i Q3, är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek. Det skulle överträffa vår nuvarande kostnadsbas och innebära starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner svenska kronor. Om vi endast ser till SensoDetect Diagnostics har vi ett uppskattat marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder sek. Ser vi till kombinationen hörsel-, autism- och ADHD-test är marknaden betyldigt större.

MENA

I MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi att bearbeta marknaden inom SensoDetect Diagnostics men har även nått framgångar med introduktionen av hörsletest under vårt nylanserade område SensoDetect Health. I samband med introduktionen fick vi möjligheten att, via vår distributör ATH (Arabian Trade House), inleda samtal med det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien gällande möjligheten till ett kombinerat hörsel- och autismtest. Baserat på dessa diskussioner uppskattar vi nu att vi inom MENA-regionen kan nå upp mot 2 miljoner mätningar per år redan under 2025. Uppskattat pris per mätning ut till kund i Saudi Arabien kommer att ligga på mellan 2 000 sek till 3 000 sek. För att fortsätta dialogen, och även besöka de privata klinikerna som tidigare visat ett stort intresse, planerar vi nu ett besök innan ramadan 2023 i avsikt att förhandla och signera avtal. Om vi bortser från den enorma potential som kombinationen av hörsel- och autismtest kan ge i regionen och bara ser till SensoDetect Diagnostics, ser vi en marknadspotential på 2,2 miljarder sek för Saudi Arabien och Dubai. MENA fortsätter därför att vara en högt prioriterad marknad.

Övriga marknader

För att konsolidera våra krafter till lansering av SensoDetect Health och fortsätta vårt fokus på SensoDetect Diagnostics i Norden, Kina och MENA har vi under Q4 valt att pausa Indien. Samarbetet har dock fortskridit med våra distributörer i Bolivia och vi ser fortsatt potential i övriga Europa, vilket ser positivt ut.

Framtid

I Q1 2023 kommer vi att fortsätta vår lansering av SensoDetect Health och intensifiera arbetet med våra distributörer med mål om att redan 2023 presentera ett positivt resultat och gå in i en tillväxtfas. SensoDetect står nu redo för att uppfylla sin stora potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en hög kostnadskontroll och en låg burnrate. Den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Vi står nu redo att skala upp både på våra prioriterade marknader såväl som i produktion och organisation. Snart är SensoDetect en naturlig del av både den moderna psykiatrin men även inom den starkt växande globala trenden hälsa.

Malmö i februari 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB

Utskick från Spotlight Group