Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-06 17:30:00

My Beat AB: My Beat AB har tecknat företagslån från Almi.

My Beat AB har tecknat ett företagslån på 2,5 MSEK SEK från ALMI Företagspartner Mälardalen AB. Lånet har en ränta på 9,52% på årsbasis, med en total löptid på 24 månader, där de första 6 månaderna är amorteringsfria.

Lånet är till för att stärka likviditeten och är en del av styrelsens finansieringsplan.

  • Låneavtal om totalt 2,5 MSEK 
  • Lånet löper med en årlig ränta om 9,52 %.  
  • Lånet är amorteringsfritt de första 6 månaderna, och löper i 24 månader.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga och bra.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2023.

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet med att migrera system och flytta kunderna till gemensam plattform startade i jan 2023 och förväntas vara färdigt 1 april 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB

Utskick från Spotlight Group