Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-07 14:00:00

My Beat AB: My Beat AB får ny VD

My Beat AB har nyligen förvärvat mobiloperatören Karma Mobil AB. Syftet med My Beats förvärv av Karma Mobil är att skapa ett starkare bolag med bästa möjliga förutsättning för tillväxt och god ekonomi. Nu offentliggör vi att Kristoffer Engardt blir ny VD i My Beat AB ifrån och med 9 mars 2023.

Nu kan vi publicera att en överenskommelse har träffats med Kristoffer Engardt om att ta över rollen som ny VD för My Beat AB 9 mars 2023. 

Kristoffer Engardt har en mångårig erfarenhet från mobiloperatörbranschen. 2019 grundade han Karma Mobil AB, en mobiloperatör som på kort tid slog sig in som alternativet för kunder som uppskattar god service. I och med My Beat AB´s uppköp av Karma Mobil AB är Kristoffer Engardt via sitt bolag Infopoint AB delägare i My Beat AB.

Fredrik Horn-Berlin avgår samtidigt som VD den 9 mars 2023, men kommer att assistera Kristoffer Engardt i starten av hans arbete som ny VD under den närmaste tiden. Styrelsen kommer vid nästa bolagstämma att föreslå att Fredrik väljs in i styrelsen.

Köpet av Karma Mobil AB slutfördes den 9 januari 2023. Uppköpet ger My Beat AB en omsättningstillväxt på ca 50 % och efter genomförd integration ser bolaget betydliga synergieffekter på kostnadssidan som medför bättre lönsamhet per kund.

Per 1:a mars genomfördes flera systemändringar i My Beat AB, där vi samlar kundbasen i en och samma systemportfölj som ger både ökad service till kunderna och en lägre kostnad per kund för bolaget. Med detta stärks My Beat i priskonkurrensen på marknaden och bolaget kan vidareutveckla sitt engagemang för den bästa personliga kundservicen i branschen. Under ledning av Kristoffer Engardt inleddes transformationsprojektet i januari 2023 och avslutas under mars/april 2023.

Kort om förbättringar för kunden i tiden som kommer.

I det nya My Beat så får alla My Beat kunder tillgång till en Min sida via app som vi inte har haft tidigare. Kunderna kommer kunna byta abonnemangsform själva och styra sitt abonnemang bättre, och en rad nyheter kommer utöver detta.

En annan skillnad för My Beat kunderna är att de nu kommer att kunna betala fakturan med Swish, något som vi i My Beat inte haft möjlighet till tidigare. Inga kunder i My Beat AB eller Karma Mobil AB kommer behöver byta abonnemangsform.

Bolaget stärker sitt fokus på kundservice, ett område som vi brinner för extra mycket och där vi skiljer oss ifrån många i branschen.

I samband med VD-bytet kommenterar styrelseordföranden i My Beat AB, Olav Kalve, följande:

"My Beat tackar Fredrik Horn-Berlin för hans formidabla insatser för företaget. Fredrik är en av företagets grundare och kommer att följa företaget på nära håll även i framtiden.

My Beat kommer att dra nytta av Fredriks erfarenhet och expertis. Styrelsen kommer vid nästa bolagstämma att föreslå att Fredrik väljs in i styrelsen."

VD Fredrik Horn-Berlin kommentar:

”Uppköpet av Karma Mobil initierades för att vi såg att den samlade volymen ger mycket bättre ekonomi i bolaget, en lägre kostnad per kund för system och en mer effektiv organisationen. I den processen har vi lärt känna Kristoffer Engardt som på styrelsens uppdrag har tagit hand om migreringsprojektet.

Kristoffer har med det lärt känna hjärtat i My Beat, själen, de anställda och hur vi tänker runt kundservice mm.  

Kristoffer har gjort ett imponerande arbete när han har byggt upp i Karma Mobil AB, och har haft både detaljfokus och en genuin känsla för kunden i allt han har gjort. Både Karma Mobil och My Beat ligger i topp när det gäller kundrekommendationer, och skiljt sig ut där. Därför känns det mer än tryggt att lämna över rodret till Kristoffer.”

Kommentar Kristoffer Engardt, ny VD ifrån 9 mars 2023:

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla fantastiska medarbetare på My Beat fortsätta den resa som jag och anställda började med Karma Mobil men nu under My Beats namn. Tillsammans med My Beat fortsätter arbetet med visionen att vara det självklara valet av mobiloperatör genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen och därmed stärka vår position på marknaden.

Den gemensamma kompetensen och kundvolymen ger bolaget rätt förutsättningar för stabil och långsiktig lönsam tillväxt samtidigt som vi fortsätter att ha marknadens bästa service för våra kunder.”

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Kristoffer Engardt

VD My Beat AB ifrån 9 Mars 2023

VD Karma Mobil AB

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet med att migrera system och flytta kunderna till gemensam plattform startade i jan 2023 och förväntas vara färdigt 1 april 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB