Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-08 13:36:06

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Smart High Tech släpper beskrivande artikel i USA

Smart High Tech: Smart High Tech släpper beskrivande artikel i USA

Smart High Tech har publicerat en teknisk beskrivning av GT-TIM produktprestanda samt dess potentiella tillämpningsmiljöer, se https://eps.ieee.org/publications/enews/december-2022/956-high-performance-graphene-enhanced-thermal-interface-technology-for-electronics-cooling-applications.html

Dokumentet publiceras i IEEE Electronics Packaging Society (EPS) senaste newsletter som en profilartikel. IEEE betyder Institute of Electrical, Electronics Engineers och är en världsomfattande organisation som har minst 250 000 medlemmar. Inom EPS Society finns det minst 2500 medlemmar världen över.

”Vi är stolta över att vi har blivit utvalda att presentera vår teknik för en världsomfattande publik. Vår bedömning är att detta kommer avsevärt påskynda kännedomen och att det kommer att leda till ett ökat intresse för vår produkt,” säger Lars Almhem, VD för Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB