Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-28 22:24:19

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB: Delårsrapport för första kvartalet 2023

HODL SPAC Europe AB1 (publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.hodlspac.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kommentar från VD

Vi har haft en hektisk tid sedan noteringen förra året och vi har haft kontakt med över 100 bolag. För några veckor sedan kunde vi glädjande meddela att vi ingått avtal om att förvärva Windon, en svensk tillverkare av solpaneler som uppvisat god tillväxt under lönsamhet. Initialt letade vi bolag inom blockchain, men ändrade marknadsförhållanden och vårt övergripande mål att skapa värde för aktieägarna gjorde att vi tittade på fler sektorer. Till saken hör att det finns flera likheter mellan blockchain och solpanelsindustrin. Båda omfattar exempelvis att decentralisera produktionen och minska beroendet av systemkritiska punkter, vilket i förlängningen skapar ett mer förutsägbart och motståndskraftigt system. Om blockchain-industrin fortfarande befinner sig i en testmiljö så har solcellsindustrin hittat så kallad ”product market fit”, med hållbara kalkyler för installation och kostnadseffektiviteten för solceller förutspås fortsätta öka.

Kort och gott; Makrovindarna blåser hård kuling i solcellsindustrin, och vi vill hissa storseglet och fånga så mycket av vindarna som möjligt. Och kanske det bästa av allt: att Windon är framgångsrikt och växer, gör att vi tar kliv närmare en grönare och hållbarare värld. Låt oss!

Vahid Toosi

Första kvartalet 2023

  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,04).
  • Resultatet efter skatt uppgick till SEK -0,1 m (-0,3).
  • Likvida medel uppgick den 31 mars 2023 till MSEK 27,9 (29,3).

Väsentliga händelser under och efter perioden

  • Bolaget ingick den 24 mars avtal om förvärv av Windon, en koncern verksam inom utveckling, produktion och försäljning av solpaneler, montagematerial och växelriktare. Förvärvet godkändes vid extra bolagsstämma den 14 april och förväntas slutföras under andra kvartalet, efter Spotlight Stock Markets godkännande.
  • Köpeskillingen uppgår totalt till 46 MSEK, varav 25 MSEK betalas kontant och med 4,26 m aktier.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

MSEK Q1 2023 Q1 2022
Rörelseresultat -0,1 -0,3
Resultat efter skatt -0,1 -0,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,1 -0,6
Kassaflöde under perioden -1,1 18,4
Likvida medel, 31 mars 27,9 29,3

1) Även benämnt ”HODL SPAC”, ”HODL” eller ”bolaget” i rapporten.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL är ett svenskt förvärvsbolag, eller ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), vars syfte är att genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt för bolagets aktieägare inom en period av 24 månader efter första noteringsdagen av aktien. Bolaget noterades den 21 januari 2022 på Spotlight Stock Market. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. https://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB