Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-05 15:50:07

SHT Smart High-Tech AB: SMART HIGH TECH: KryoSheet lanseras via branschledande datorkylningsexperten Thermal Grizzly

Smart High Tech fick en stororder i november 2022 av en global distributör. Nu kan Smart High Tech avslöja att distributören är Thermal Grizzly från Berlin, Tyskland. Thermal Grizzly är världsledande inom utveckling, försäljning och distribution av lösningar för thermal management till över 90 länder.

I samband med lanseringen av Smart High Techs konsumentprodukt, FrostSheet, var Thermal Grizzly genom deras CEO Roman Hartung en av de första att beställa produkterna och knöt vid detta tillfälle kontakt med Smart High Tech´s Head of Sales, Daniel Blomdahl. Roman Hartung är, förutom CEO för Thermal Grizzly, även inflytelselik influencer med över 600.000 följare på sin tyska och engelska YouTube-kanal som der8auer.

När Thermal Grizzly testat produkten och insett dess marknadspotential startades en djupare dialog om samverkan som mynnade ut i en initial beställning av Smart High Techs produkt som nu lanseras under namnet KryoSheet hos Thermal Grizzly. En global produktlanseringskampanj startar den 28 maj med beskrivande videor av tester och analyser, presenterade dels av der8auer, dels av flera av de största influencers inom området. Därutöver genomförs lokala kampanjer av inhemska influencers, butikskedjor och lokala distributörer på olika marknader. 

"Smart High Tech´s produkter har en fantastisk marknadspotential med sin unika värmelednings- och kylningsförmåga. Vi och vårt nätverk inom överklockning och termiska lösningar har genomfört tester och överklockningar med rekordresultat samt konstaterat lång livslängd som andra lösningar inte uppnår. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara stor och att KryoSheet blir en viktig produkt i vårt sortiment," säger Roman Hartung, CEO Thermal Grizzly.

"Vi är glada och stolta över samarbetet med Thermal Grizzly och dess ledning. Thermal Grizzly har djup och dedikerad kunskap i teknik såväl som marknad och KryoSheet är den första produkten som lanseras genom Thermal Grizzly. Båda bolagen prognosticerar stor efterfrågan i och med lanseringen av KryoSheet och kommande produkter i Smart High Techs pipeline, så vi fortsätter med vår produktion i 3-skift och välkommnar den sedan tidigare beställda maskinparken som tas i drift under maj och dubblar vår kapacitet," säger VD Lars Almhem.

Länk till der8auer:

https://www.youtube.com/user/der8auer

Länk till KryoSheet på Thermal Grizzlys hemsida:

https://www.thermal-grizzly.com/en/products/625-kryosheet-en

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00                                      

lars.almhem@smarthightech.com               

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB