Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-12 14:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: VD kommenterar Q1 rapport

Lars Almhem, VD för Smart High Tech, kommenterar företagets Q1 rapport på YouTube i en presentation via Finwire.

Länk till presentationen:

https://youtu.be/5Memxsoqm20

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM®utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®-produkt i Göteborg, Sverige samt Shanghai, Kina med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB