Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-16 14:31:14

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum

HODL SPAC Europe AB (publ) ("HODL" eller "Bolaget") meddelar att Spotlight Stock Market ("Spotlight") idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med att Bolaget beslutade att förvärva samtliga aktier i Windon Energy Group AB. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att HODL anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas tillbaka till ordinarie lista. HODL avser att byta namn till Windon Energy Group AB samt att bolagets kortnamn hos Spotlight byter från HODL till WEG.

Åternoteringsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida samt bifogat i detta pressmeddelande.

Stockholm den 16 maj 2022

HODL SPAC Europe AB (publ)

Styrelsen

För mer information om HODL SPAC Europe AB 

VD Vahid Toosi

+46 72 942 48 92

info@hodlspac.se

Om HODL SPAC Europe AB

HODL ("HODL") avser att förvärva ett europeiskt onoterat tillväxtbolag. För målbolag och dess ägare erbjuder vi ett attraktivt erbjudande för att nå ut bredare och skala upp via en notering. Målbolaget kan påbörja en ny expansionsfas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i HODL. För investerare erbjuder vi en möjlighet att få ta del av värdeskapandet genom att HODL:s erfarna team genomför en investering i ett onoterat bolag som börsnoteras. hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB