Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 12:33:35

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB fullföljer förvärv av Windon

HODL SPAC Europe AB (publ) ("HODL" eller "Bolaget") har fullföljt förvärvet av Windon, en svensk producent av solcellspaneler och patenterade montagesystem. Förvärvet offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2023. HODL avser att byta namn till Windon Energy Group. Därmed transformeras Bolaget från SPAC-bolag till en rörelsedrivande koncern.

Förvärvet har finansierats med 4,26 miljoner aktier (motsvarande 21,3 MSEK baserat på 5 kronor per aktie)  och 25 MSEK i likvida medel. Efter att de nya aktierna registrerats kommer nuvarande aktieägarna i HODL äga 65% procent av aktierna och säljarna 35%. Säljarna har avseende erhållna aktier ingått i så kallat lock-up avtal att inte avyttra aktier under en tidsperiod om 24 månader.

Av åternoteringsmemorandumet framgår att per Q1 2023, proforma, var omsättningen 24,6 MSEK och EBITA 4,9 MSEK (marginal om 20%). Proforma EBITA per aktie om 0,4 kr för kvartalet, inklusive nya aktier enligt ovan. Windon har tidigare kommunicerat en målsättning att fortsätta växa under lönsamhet och räknar med en tillväxt om minst 50% för 2023. Delårsrapporten för det första halvåret 2023 kommer att presenteras den 18 augusti 2023.  

Stockholm den 17 maj 2022

HODL SPAC Europe AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

Om Windon

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare och ett patenterat montagematerial. 

Om HODL SPAC Europe AB

HODL ("HODL") avser att förvärva ett europeiskt onoterat tillväxtbolag. För målbolag och dess ägare erbjuder vi ett attraktivt erbjudande för att nå ut bredare och skala upp via en notering. Målbolaget kan påbörja en ny expansionsfas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i HODL. För investerare erbjuder vi en möjlighet att få ta del av värdeskapandet genom att H

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration