Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 18:00:00

My Beat AB: My Beat AB meddelar utfall i avslutad optionsinlösen

Den 22 maj 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med My Beat AB:s ("My Beat" eller "Bolaget") noteringsemission av units i maj 2022. Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden 8 maj 2023 fram till och med den 22 maj 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i My Beat till en teckningskurs om 4,30 SEK per aktie.

Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Det totala antalet aktier i Bolaget är således 13 495 747 och aktiekapitalet uppgår till 890 719,302 SEK

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB

Telefon: +46 72 790 19 17

E-post: kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet med att migrera system och flytta kunderna slutfördes i april 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB

Prenumeration