Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 08:30:00

HODL SPAC Europe AB: HODL SPAC Europe AB (u.n.ä Windon Energy Group AB) flaggningsmeddelande och ökat antal aktier

HODL SPAC Europe AB, under pågående namnändring till Windon Energy Group AB, ("Bolaget") meddelar ändringar i ägandet och ett ökat antal aktier från apportemissionen, som genomfördes i samband med  förvärvet av Windon, i enlighet med vad som framgått av Bolagets åternoteringsmemorandum.  

Totalt har 4,26 miljoner nya aktier emitterats, vilket ger att totalt antal aktier i Bolaget ökat från 7,90 miljoner aktier till 12,16 miljoner aktier. Aktiekapitalet har därmed ökat från 790 000 kronor till 1 216 000 kronor. 

Till följd av nyemissionen har ägandet passerat flaggningsgränsen om 10 procent av aktier och röster enligt följande: 

  • VD Henrik Karstensen har ett ägande om 12,1% motsvarande 1 474 615 aktier.
  • COO Christer Nilsson har ett ägande om 12,1% motsvarande 1 474 616 aktier.

Till följd av nyemissionen har därutöver ägandet passerat under flaggningsgränsen om 10 procent av aktier och röster enligt följande: 

  • Johan Kjell innehar ett ägande om 9,0% motsvarande 1 093 667 aktier
  • Vahid Toosi innehar ett ägande om 8,8% motsvarande 1 073 667 aktier.
  • Peter Sigfrid innehar ett ägande om 7,5% motsvarande 906 166 aktier.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehav passerat över respektive under 10 procent, i enlighet med Spotlight Stockmarkets flaggningsregler.

Stockholm den 24 maj 2023

HODL SPAC Europe AB (u.n.ä. Windon Energy Group AB)

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

info@windon.se

Följ Windon på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ Windon på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/windonenergygroup

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida 

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB