Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 14:51:26

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Ytterligare patent beviljat i Sverige

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Sverige. Detta patent, som har titeln "Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad", beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®. Orsaken till att bolaget snabbt tar patent i Sverige är att säkra skydd för denna tillverkningsmetod. Smart High Tech avser att gå vidare i flera länder för denna patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska mekanisk anisotropi i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda.

"Detta visar att Smart High Tech har en hög grad av innovationsförmåga vilket är viktigt för att vi ska hela tiden ligga i framkant av teknologiutvecklingen. Detta beviljande stärker förstås vår patentportfolio ytterligare", säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                      

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB