Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-26 08:00:00

My Beat AB: Sänkta driftskostnader för My Beat AB efter genomförd migrering.

Den 9 januari 2023 offentliggjorde My Beat AB ("My Beat" och "Bolaget"), genom pressmeddelande, att man genomfört ett förvärv av mobiloperatören Karma Mobil AB ("Karma Mobil"). Utöver Karma Mobils kundbas inkluderade förvärvet även en systemuppsättning som styrelsen i My Beat beslutat använda vid drift av verksamheten. Genom systembytet ser Bolaget en sänkt driftskostnad på cirka 30 procent samt en effektivisering av verksamheten.

Efter förvärvet av Karma Mobil AB den 9 januari 2023 initierades ett migreringsprojekt, varvid VD Kristoffer Engardt ledde projektet att slå ihop de båda företagens kundbaser under My Beats varumärke. Projektet slutfördes i månadsskiftet mars/april 2023 som planerat och till följd av den framgångsrika migreringen ökade My Beats kundbas med cirka 50 procent.

Utöver en ökad kundbas har systemskiftet också inneburit en sänkt driftskostnad om cirka 30 procent, jämfört med tidigare system samt att de interna rutinerna effektiviserats vilket har givit en positiv effekt avseende så väl kundupplevelser som resursnyttjande. Bolaget värdesätter särskilt den kombinerade effekten av en 50% ökning av omsättningen i kombination med 30% minskning av driftskostnaderna.

Med den nya systemuppsättningen har Bolaget de rätta förutsättningarna för en ökad kundtillväxt och breddad produktportfölj.

VD Kristoffer Engardt kommenterar:

Jag är otroligt stolt över det framgångsrika genomförandet av detta projekt och den positiva inverkan det har haft på vår verksamhet och kundupplevelse. Vårt team har arbetat outtröttligt för att säkerställa en sömlös övergång, och resultatet av insatsen ger nu resultat.

När vi går framåt förblir vi engagerade i att tillhandahålla marknadens bästa mobila tjänster och att ständigt förbättra våra erbjudanden. Jag är övertygad om att My Beat, med de förändringar vi gjort, står på en stabil och effektiv plattform, som är bättre rustad än någonsin för vår tillväxtresa och att möta våra kunders och marknadens föränderliga behov.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Kristoffer Engardt

VD, My Beat AB

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet slutfördes 1 april 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB