Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-21 15:50:00

Windon Energy Group AB: Windons första större batteriorder på 6,7 MSEK

Windon Energy Group AB (publ) med kortnamn "WEG" har i dotterbolaget Windon AB ("Windon") idag tecknat sitt första avtal om försäljning av ett större batteri avsett för kommersiellt bruk. 

Den 27 juli meddelade bolaget att man stärkt sitt produktutbud till att även innefatta batterilagring. Idag har Windon fått en genombrottsorder där bolaget fått möjligheten att leverera ett 600 kW batteri till NVS El AB, som för kunds räkning kommer att installera batteriet för att leverera stödtjänster till elnätet.

En allt större del av elproduktionen i Sverige kommer av icke-planerbar energiproduktion, såsom vindkraft och solenergi. Detta bidrar till obalanser i elnätet, vilket effektivt kan avhjälpas med så kallade stödtjänster, där batterier fyller en viktig funktion.

”Vi är glada och stolta över att kunna leverera vårt första större batteri och därmed etablera oss som aktör på den snabbväxande marknaden för stödtjänster i elnätet. Vi har fått ett flertal förfrågningar på den här typen av lösningar och vi tror att det finns goda förutsättningar för Windon att fortsätta växa inom detta segment. Efterfrågan är stor på både större batterier som detta men även på de batterier som installeras för hemmabruk i villa.” säger bolagets VD Henrik Karstensen.

Ordervärdet motsvarar cirka 6,7 MSEK och ordern förväntas levereras under augusti 2023.

Denna information är sådan information som Windon Energy Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 omkring kl. 15.50 CET.

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare, batterier och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB

Utskick från Spotlight Group