Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-28 14:55:24

My Beat AB: My Beat AB har tecknat företagslån från Almi.

My Beat AB har tecknat ett företagslån på 2 MSEK sek från ALMI Företagspartner Mälardalen AB. Lånet har en ränta på 10.29% på årsbasis, med en total löptid på 60 månader, där de första 6 månaderna är amorteringsfria.

Lånet är till för att stärka likviditeten och är en del av styrets finansieringsplan för att utveckla bolaget vidare. Som en del av detta används lånet till att lösa det avtal om bryggfinansiering som tidigare tecknats med Exelity AB (publ) vilket motsvarar 1.5 MSEK + ränta. My Beat AB köpte tidigare i år Karma Mobil AB och har med uppköpet en större kundmassa och en bättre förutsättning för att växa både organiskt och genom ytterligare uppköp.

  • Låneavtal om totalt 2 MSEK 
  • Lånet löper med en årlig ränta om 10.29 %.  
  • Lånet är amorteringsfritt de första 6 månaderna, och löper i 60 månader.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga och bra.

Som säkerhet för lånet finns företagsinteckning om totalt 8.2 MSEK samt att Our Beat Ventures AB står som borgenär.

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2023.

Kontaktuppgifter

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB
Tel: +46 72 79 01 917
E-post: 
kristoffer@mybeat.se

Om My Beat

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB